Rostlinná výroba

Kvalita, za kterou si skálopevně stojíme.

Pěstujeme pšenici, kmín, ostropestřec, oves, špaldu, hrách a další plodiny. Na váš stůl se tak po zpracování dostane mouka, vločky nebo pivo z našeho obilí i maso z našeho chovu.

Živočišná výroba

Zvířata u nás žijí v souladu s přírodou.

Chováme stohlavé stádo krav i ovcí, ovce plemene romney marsh, ovce vřesové a skot plemene charolais. Všem zvířatům dopřáváme plnohodnotný život na pastvě a šetrnou zdravotní péči.

Náš tým

Jiří Černý portrét

Jiří 
Černý

Marcela Černá - Portrét

Marcela 
Černá

Jiřík Černý - Portrét

Jiřík 
Černý

Jiří Náprava - Portrét

Jiří 
Náprava

Michal Kratochvíl - Portrét

Michal Kratochvíl

Tomáš Náprava - Portrét

Tomáš 
Náprava

Naše certifikáty

PRO-BIO
BIO
BIO

Naše farma

Pěstujeme pšenici, kmín, ostropestřec, oves, špaldu, hrách a další plodiny. Na váš stůl se tak po zpracování dostane mouka, vločky nebo pivo z našeho obilí i maso z našeho chovu.   

Všechno děláme tak, abychom si sami s chutí nandali na talíř ovesnou kaši z vlastního ovsa nebo polévku z hrachu, který vypěstujeme. Tak, jak to umíme nejlépe. Je pro nás důležité hlídat si poctivou kvalitu surovin a zároveň být ohleduplní k rostlinám i půdě, proto máme všechny stroje vlastní, nové a moderní. Co vypěstujeme, to si taky sami skladujeme.

Dnes Farma obhospodařuje cca 1100 ha orné půdy a 300 ha trvalých travních porostů.

Naši kvalitu každý rok kontrolují ekologické organizace. Pravidelně dokazujeme, že hospodaříme s úctou k přírodě, a jejich certifikáty tak zdobí naši stěnu právem. Udělují nám je společnost Abcert a švýcarská organizace Bio Suisse, jejíž nároky na kvalitu jsou jedny z nejpřísnějších v Evropě.

Historie farmy

První zmínky o statku pocházejí z roku 1651, kdy prvním majitelem gruntu byl Jan Beuml. Z historických pramenů víme, že choval: 4 voly, 3 krávy, 6 jalovic, 11 ovcí a 6 sviní. Hospodařil na 3,42 ha. Statek měl povinnost zdejšímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie odvádět desátek (po jednom strychu žita a ovsa)

V roce 1740 byl jeho vnuk Jan Flor – první Starosedlecký rychtář, jeho dcera Margareta se provdala za Martina Kasperl. Rodina Kasperlů byla až do roku vlastníky gruntu. Posledním majitelem z rodu Kasperlů byl Georg. V obecní kronice se o gruntu zmiňují:

„Selský statek „U Markraběte“ má několik let obchod s lahvovým pivem. Jméno „Markrabě“ se od jiných lidových názvů odlišuje a dává mu právě privilegium vymezeného majitele, jelikož má všechny grunty sjednocené do několika větších parcel a odvolává se na prastaré vlastnictví. Otec současného majitele Simon Kasperl byl sedlákem pravého starého ražení, pilný, spořivý a známý po všechen čas svým sedláctvím.

V roce 1945 se na statek dostala rodina Černých a hospodařila zde do 60 let, kdy byla násilně vystěhována. Rodině Černých byl statek vrácen v 90 letech.

Novodobá historie sedláků, statkářů „rodiny Černých“ se začala na starém gruntu psát roku 2008 až do současnosti. Doufáme v založení nové tradice a pokračování v hospodaření na statku našich dětí.

Dnes Farma obhospodařuje cca 1100 ha orné půdy a 300 ha trvalých travních porostů.

Logo Farma Staré Sedlo

Farma staré sedlo

Staré Sedlo 40, 348 02 Staré Sedlo

+420 602 220 158

info@farmastaresedlo.cz

IČO: 29116996

DIČ: CZ29116996